Informacja i rezerwacja:   Biuro Usług Turystycznych  tel.  774 418 002 lub  774 418 003 lub  774 536 801ZADZWOŃ ! Zapraszamy !

Dofinansowanie ze środków PFRON

Ośrodek uprawniony jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - rekreacyjnych dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Posiadamy aktualne wpisy nr: OR/16/02/17 ważny do 11.01.2021, OD/32/0008/18 ważny do 11.04.2021.

Rodzaje schorzeń i dysfunkcji:

 • z autyzmem,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z cukrzycą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zespołem downa,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z padaczką,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • ze schorzeniami układu krążenia.

Uprawnienia

Organizatora - OR

Ośrodka - OD

© 2016-2018 WSP OPOLE sp. z o. o.