Informacja i rezerwacja:   Biuro Usług Turystycznych  tel.  774 418 002 lub  774 418 003 lub  774 536 801ZADZWOŃ ! Zapraszamy !

Uprawnienia

Organizatora - OR

Ośrodka - OD

Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
© 2021 WSP OPOLE sp. z o. o.