Parking dla samochodów osobowych na terenie Ośrodka

Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Gości Ośrodka „OPOLE”.

Wjazd na parking od strony ul. Piastowskiej.
Parking jest niestrzeżony z monitorowanym wjazdem.