Podmiot Leczniczy

Ośrodek „OPOLE” jest Przedsiębiorstwem Podmiotu Leczniczego, zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Ministerstwa Zdrowia, w księdze pod numerem 000000169950.

W ramach tej działalności Ośrodek świadczy usługi zdrowotne dla Pacjentów korzystających z rehabilitacji, wczasów leczniczych, wczasów dla „matki z dzieckiem” oraz w indywidualnych przypadkach dla innych Klientów.

Dobrze wyposażona baza zabiegowa oraz profesjonalny, doświadczony i przyjazny personel medyczny decydują o dużym zainteresowaniu oferowanymi świadczeniami zdrowotnymi.