Dofinansowanie ze środków PFRON

Ośrodek uprawniony jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Posiadamy aktualne wpisy nr: OR/16/01/24 ważny do 11.01.2027, OD/32/0010/24 ważny do 13.04.2027.

Rodzaje schorzeń i dysfunkcji:

 • z autyzmem (spektrum Autyzmu),
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z cukrzycą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zespołem downa,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z padaczką,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • ze schorzeniami układu krążenia.

Uprawnienia

Organizatora – OR

Ośrodka – OD