Cennik zabiegów

Walory klimatyczne:

Na lokalny klimat decydujący wpływ wywiera otwarte morze. Klimat charakteryzuje się znacznym nasileniem czynników o charakterze bodźcowym. Występuje duże nasłonecznienie zarówno wiosną i latem, a w powietrzu, zwłaszcza na plażach, korzystny dla zdrowia aerozol morski zawierający cząsteczki soli i jod.

Plażę osłaniają zalesione wydmy. Klimat posiada właściwości podobne do właściwości klimatu w Kołobrzegu.

W związku z epidemią wirusa Covid – 19, mogą ulec zmianie zasady korzystania z bazy medycznej, rekreacyjnej i sportowej.

Cennik Zabiegów Rehabilitacyjnych