Uprawnienia

Organizatora – OR

Ośrodka – OD

Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą