Baza medyczna

Zabiegi lecznicze:

 • kinezyterapia: uniwersalny gabinet uprawniania leczniczego (UGUL), gimnastyka indywidualna, ćwiczenia grupowe: ogólnousprawniające, kręgosłupowe, korekcyjne, oddechowe,
 • ćwiczenia siłowe na atlasie, cykloergometr rowerowy (jazda na rowerze treningowym),
 • termoterapia: krioterapia miejscowa CO2,
 • elektroterapia: galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, diadynamiczne, magnetronik.
 • sonoterapia: ultradźwięki, fonoforeza,
 • balneoterapia: kąpiel solankowa, inhalacje solankowe, okłady borowinowe,
 • hydroterapia: wirówka (masaż wirowy) kończyn dolnych i górnych, aquavibron masaż wibracyjny),
 • światłolecznictwo: laser-skaner, lampa bioptron, lampa sollux, lampa kwarcowa,
 • masaż klasyczny odcinkowy – płatny dodatkowo, fotel / materac masujący.

Dysfunkcje:

 • z autyzmem,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z cukrzycą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zespołem downa,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z padaczką,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • ze schorzeniami układu krążenia.

Walory klimatyczne:

Na lokalny klimat decydujący wpływ wywiera otwarte morze. Klimat charakteryzuje się znacznym nasileniem czynników o charakterze bodźcowym. Występuje duże nasłonecznienie zarówno wiosną i latem, a w powietrzu, zwłaszcza na plażach, korzystny dla zdrowia aerozol morski zawierający cząsteczki soli i jod.

Plażę osłaniają zalesione wydmy. Klimat posiada właściwości podobne do właściwości klimatu w Kołobrzegu.

W związku z epidemią wirusa Covid – 19, mogą ulec zmianie zasady korzystania z bazy medycznej, rekreacyjnej i sportowej.